Vstupte do světa Créapeironu, který Vás osvobodí od zaběhnutých předsudků o zbraních a umožní Vám být součástí vyjímečnosti, která nezná hranic.

Nechceme vytvářet chladné a všední výrobky. Naopak.
Chceme odvětví střelných zbraní prodchnout vášní, entuziasmem, charakterem, citem, elánem a uměním. Rádi bychom do toho, co tvoříme, vložili kus sebe, vytvářeli otisky nás samotných a naši víru, přesvědčení, talent a píli zrcadlili v jedinečnosti výsledku našeho úsilí.

Skrze artefakty našich produktů, vyrobených v srdci Evropy, v centru tradice výroby zbraní, budete vlastnit i kus nás.

Nestagnuj. Evoluj.

Evoluce se jeví jako neviditelná síla, která neustále tvaruje a modifikuje organismy a produkty tak, aby byly co nejefektivnější a konkurenceschopné ve svém prostředí. Tento přirozený proces probíhá po celou dobu existence životních forem na naší planetě a ovlivňuje jejich schopnost přežít, konkurovat v různých podmínkách.

Již chápeme výhody pravého úhlu, kola a víme jakou silou je vytlačováno těleso ponořené do kapaliny a co to znamená, spadne-li nám na hlavu jablko. Oním lebkou stísněným ganglionem jsme byli schopni spočítat, jak dlouho cestuje sluneční paprsek ze Slunce k nám na Zemi, hloubat nad tím, existuje-li entita, jež nás přesahuje, ba tvořit světy nové, imaginární fantaskní a reálně neexistující, do nichž se utíkáme tehdy, je-li nám svět vezdejší malý, nedostačující i příliš krutý, a to prostřednictvím papíru, tuše a schopností vyprávět příběhy. Náš rozum nás přenesl za hranici fyzicky poznaného vesmíru. Dokázali jsme vyjít z jeskyně a přelstít mamuty, stavět pyramidy, postavit lodě, poznávat a stavět nové světy a nechat zchátrat ty staré, formulovat novou morálku, rozsvítit žárovku, rozbít jádro, vyhubit mnoho živočišných druhů, nezvratně otrávit planetu, disponovat tisíci televizními programy, z nichž si nedokážeme stejně vybrat, a pouhým kliknutím myši navštívit restauraci, aniž bychom opustili prostor auta. Kola dějin jsme lubrikovali vlastní krví a jsme nezastavitelní.

Kým jsme dnes, je však pouze vstupní práh tomu, kým můžeme být zítra.
Evolovat, poznávat a dosahovat lepší verze sebe sama však není volba.
Je to naše poslání.

Créapeiron s.r.o
Lidická 700/16, Veveri
602 00 Brno
IČO: 09394737
info@creapeiron.com

TFC s.r.t
Carnica (Brescia)
info@tfc.it
www.tfc.it

SLOVAKIA s.r.o
Lidická 700/16, Veveri
602 00 Brno
info@creapeiron.com

Germany s.r.o
Lidická 700/16, Veveri
602 00 Brno
info@creapeiron.com